DET EVIGE MØNSTER

af Kaj Himmelstrup. Musical om industrialiseringens start - og dens følger.Bogudgave. Op til 70 medv., (12-16 år), ingen særlig scene-betingelser, helaften.

I levende billeder ser vi Columbus, Gutenbergs, James Watts bedrifter og opfindelser - og ser, hvordan de hver gang bliver udnyttet af den herskende klasse, så folket trykkes ned i fattigdom og elendighed. Det kampmod, der lægges for dagen, vil gøre det alvorlige budskab til en festlig teateroplevelse. En del replikker (+ naturligvis sangene) er nedskrevne, mange episoder genfortælles, så børn og lærere selv kan dramatisere efter lokal formåen og behov. En spændende skolekomedie, som kan være en del af et interessant projektarbejde.
Der kan også købes nodehæfter.
20% rabat ved køb af rollesæt. Ring venligst: 70 25 11 41.

Varenummer:
87-7865-177-8