DRØMMEREN

af Peer Sibast. 1 hovedperson + ledsagende stemmer, arenascene med forhøjning i midten, ca. 40 min.Arbejdsudgave: 47 s.

Kæmpemonolog, der skildrer Christiern IIs gerninger og drømme.
Kong Christierns liv er ved at være til ende. De sidste 10 år har han levet som luksusfange. Nu genoplever han sit liv: Hans energiske stræben efter at skaffe bedre kår for småfolk og bønder, hans had til adelen og stormændene, der holdt folket nede; den stormende ungdomstid med den lidenskabelige Dyveke; fortvivlelsen og harmen over hendes død, der førte til uberegnelige hævngerrige handlinger - og til slut hans ynkelige fangenskab. Mange digte og sange.
En kæmpeopgave for en dygtig skuespiller.


Varenummer:
87-7865-161-1