EN MENNESKELIG GUD

af Carl Bjarne Skov, 21 s., ca. 25 medv.

p>Det er ikke så meget spørgsmålet, om der findes en Gud, som det er spørgsmålet om, hvorvidt den Gud der findes er menneskelig eller ikke?

Og hvad betyder menneskelig i den forbindelse? At Gud er skabt af menneskers behov for at finde tryghed og mening, eller at Gud i menneskesønnens skikkelse lagde sig i menneskers hænder for at såres og dø som følge af deres overtrædelser og for gennem sin lidelse at komme mennesket i møde, for at frelse mennesket fra sig selv og for at give det evighedens dimension. Derom handler nærværende spil.

I en tid, hvor præster og menigheder strides om tolkninger af gudsbegrebet, og hvor troen på Guds eksistens i det hele taget ofte drages i tvivl (jvf. Grossbøl-sagen), er spillet "En menneskelig Gud" højaktuelt.

Teksten beskriver menneskets søgen efter svar på sin eksistens og en mulig forklaring på Guds væsen. Forslag til scenisk opførelse medfølger, men teksten kan også benyttes som læste tekstoplæg til debat.

Forord
Aktører
Tekstuddrag

Varenummer:
87-7865-652-4