OG MENS HIMLEN VENTER...

Christina Fjordbank. 2 kvinder, 2 mænd, 1 location, ca. 45 min. 30 sider,

I en ventesal mødes 4 skæbner tilfældigt. De venter alle på den sidste bus. Ventetiden bruges og misbruges.

Christina Fjordbanks enakter "Og mens himlen venter..." kredser om livets evige venten.

Hvad stiller du op med ventetiden? Og tør du lade være med at vente?

Varenummer:
87-7865-364-9