PLASTIKPOSEN

af Poul Mørch-Petersen. Kriminallystspil for børn og unge, (med sange og orkester). 14 medv., (børn fra 4. kl. - unge, voksne), draperiscene, sætstykker, forscene, ca. 45 min. Arbejdsudg.: 55 s., incl. noder,

Kejseren Umbabumba deponerer sine kostbare smykker i en plastikpose hos overbetjent Andersen, mens han er i Danmark. Moster Else får den forbyttet, tyvene stjæler den forbyttede, børnene stjæler tilbage igen. Moster Else opdager, hun har taget fejl. Stor forvirring, hvor alt ender godt.
Situationskomik og sange, parodi på åndsfraværende familiefar og bebrejdende kyllingemor. En børnekomedie, som en 4. kl. vil kunne spille for beundrende forældre og jævnaldrende kammerater.

Varenummer:
87-7419-575-1