SEKS DANSKE ENAKTERE

af Kasper Hoff, Line Wegger Jensen, Martin Kreisberg, Christian Lollike, Mads Mazanti og Lenemarie Olsen.

SMAGEN AF JERN
af Kasper Hoff
2. kv., 2 md., (de spiller mere end en rolle), 1 dek., ca. 35 min.

Et spil om uhyggelig magtsyge.
Den vrede mand står i centrum. Og vreden er den følelse, der giver ham drive og energi. Som en lyst til vold, til at få omgivelserne ned med nakken. Det er lykkedes at fremstille trangen til magt, ligegyldigt hvordan, så man får en foruroligende følelse af, at der er noget, man genkender. Et stærkt stykke.

HVORDAN MAN BLIVER BLIND
af Line Wegger Jensen
1 kv., 2 md., 1 dek., ca ½ time

Et spil om krælighedens iscenesættelse.
Et rituel, hvor man opfordrer hinanden til at udtrykke sine følelser. Hvor man som i et artistnummer, en linedans balancerer mellem udbrud og det, de vækker til live i en.
Man pakker ud, vil rejse, men kommer ikke ud af stedet. Til sidst kan hun kun udføre den vanskelige balanceakt med lukkede øjne. Referatet giver ikke noget indtryk af den intense situation, der kan skabes ud fra den energi, som instruktør og skuespillere lægger i arbejdet - og som kan give den totaloplevelse, men kalder meningen med stykket.

AFSKÅRET LIV
af Martin Kreisberg
1 kv., 2 md., 1 dek., ca. ½ time

Tragikomedie om en afdød, der "forlader scenen" i flere etaper.
Ekisabeth lever sammen med sin mand Ludvig - der er død. Hun afsondrer sig fra omverdenen, selv om Ludvig meget hensynsfuldt opfordrer hende til at bryde isolationen. Men da Nicolai dukker op og gør indtryk, ændrer den døde holdning. Han gør alt, hvad han kan for at forhindre den unge mand i at få et ben til jorden. Men i og med at Elissabeth føler sig tiltrukketr af Nikolai, blegner Ludvig - og dør til sidst for alvor. Spændende spil om den eksistens vi får gennem at leve i andres tanker.

GENSYN I BRAUNAU
af Christian Lollike
2 kv., 2 md., 1 dek., ca. ½ time

Et spil om sex, kærlighed og død.
Han og hun mødes tilfældigt. Har sex med hinanden. Men efterhånden opstår trangen til at opleve en kærlighed, uafhængig af seksuel tilfredsstillelse. Gennem ønsker herom stiger behovet for at opleve det - som får sin voldsomme udløsning i, at Hun skærer halsen over på Ham. Den groft grotekse situation forstærkes af, at det ældre ægtepar som en slags lurere (eller som publikum) hele tiden iagttager og mistolker, hvad de ser. Der kan laves spændende - og morsomt - teater af denne tekst.

DRØMMENES LOSSEPLADS
af Mads Mazanti
2 kv., 2 md., 1 dek., ca. ½ time

Et spil om trangen til at være mislykket.
To mænde danner et mærkeligt par. Den ene, Torben, forventer hele tiden sit nederlag og stempler sig selv som mislykket; den anden bruger sin energi på at prøve at hjælpe, trøste, opmuntre. En pige kobles på, som har en lige så stærk tro på sit eget nederlag. Den håbløse situation udløses først ved Torbens død. det lyder dødtrist, men er på en barok måde særdeles morsomt - som så meget andet tragisk. En spændende balance, der kan udnyttes til godt teater.

IS
af Lenemarie Olsen
2 kv., 1 md., 1 dek., ca. ½ time

Et spil om angst for, der er udenfor.
Hannah og Aston bor i en lejlighed, som er det eneste nogenliúnde sikre. Udenfor lurer farer i mørket. Et voldsregime, der er ved at lægge landet øde? Angsten er ikke til at holde ud. Det bliver ulidelig varmt. En underlig stank breder sig. Fra et krematorium nedenunder?
Intens atnosfære, gode roller.Varenummer:
87-7865-196-4