TO KIRKESPIL

af Sten Kaalø. Bogudgave: 48 s., Indeholder: Støv og frø & Frygt ikke

Indeholder:

Støv og frø
Om miraklet gennem lidelsen.
6 pers., kor, neutral scene, ca. 30 min
Rollesæt: 10 ekspl., kr. 425,-
Bartimæus er en blind tigger, udenfor Jerikos mure. Som en Job udholder han sine lidelser. Gennem sin skarpe hørelse fornemmer han, hvad der sker omkring ham og når til en erkendelse af, at det evige mørke, han er i, også kan bruges til noget. Da Jesus giver ham synet tilbage, forstår man, at miraklet er en del af den smertelige indsigt han selv er nået frem til.
Koret har en smuk lovsang til dagen og natten.
Et kirkespil, som kan anbefales.

Frygt ikke
Et spil om Marias fødsel af Jesus.
4 k., 6 md., gæster og soldater. Neutral scene, ca. 30 min.
Rollesæt: 16 ekspl.,
kr. 690,-
Der fokuseres på det, der går forud, på Marias angst og nød, hendes umulige situation, hvor kun luderen Hejla hjælper hende.
Angst, undertrykkelse og fremmedhad behersker menneskene. Stykket har tydelige relationer til hændelser i voldshærgede lande i vor tid. Kærligheden overvinder angsten, uden at det føles banalt.
Et vægtigt kirkespil.

Se under hver titel for køb af rollesæt.


Varenummer:
87-7419-833-5