TROLDSPEJLET

af Ole Dan Larsen. Fri dramatisering af H.C. Andersens "Snedronningen". Ca. 25 medv., spilleplads med antydede dek., eller det helt store udtræk, ca. 1 time. Bogudgave: 60 s.,

Snedronningen, den onde hekserinde, har ikke opgivet sin kamp for at få magt over hele verden med iskulde. Hun røver Gerdas bedstemor, og en større befrielsesaktion sættes igang. Kendte skikkelser fra mange andre af H.C. Andersens eventyr involveres. Netop som det ser allerværst ud, lykkes det for Gerda ved hjælp af kærlighed og klogskab at befri bedstemoderen og forhindre, at Snedronningen atter får samlet troldspejlet. Spændende handling, morsomme og ironiske glimt, symbolladede optrin gør, at også forældre til de unge mennesker, der opfører stykket, vil kunne en gageres.
Fås også som rollesæt.

Varenummer:
87-7419-995-1