Opførelsesafgifter

Opførelsesafgiften skal indbetales senest 8 dage før forestilling(erne) opføres og gælder dermed automatisk som spilletilladelse for ikke professionelle opførelser af normal karakter.

På indbetalingen, skal det af kontrolhensyn tydeligt fremgå, hvilke spilledatoer der er tale om, stykkets titel samt hvilken dramatiker/forfatter/oversætter beløbet vedrører

Bemærk at næsten alle forestillinger i denne sammenhæng er offentlige. Det er således ikke afgørende om der tages entre eller ej. Normalt vel der kun være tale om afgiftsfrie forestillinger, hvis et drama hold arbejder med en tekst, og kun spiller for hinanden. Der er ikke faste takster, men sædvanligvis er opførelsesafgiften pr. forestilling ved amatøropførelser 400 kr. for forestillinger under 60 min. og 600 kr. for forestillinger over 60 min.